Bài 5. Đề tài Phong cảnh quê hương

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tam
Người gửi: Hồ Thị Đông
Ngày gửi: 09h:38' 08-03-2013
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 387
Số lượt thích: 0 người
MI THU?T 9
TIẾT 5 BÀI 5:
Vẽ tranh

ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
(Tiết 1)
I.TM VĂ CH?N N?I DUNG D? TĂI
Quan sát các hình ảnh sau và cho biết đó là những hình ảnh gì?
TIẾT 5 BÀI 5:
Vẽ tranh ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
(Tiết 1)
I.TM VĂ CH?N N?I DUNG D? TĂI
TIẾT 5 BÀI 5:
Vẽ tranh ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
(Tiết 1)
H1
H2
H3
H4
I.TM VĂ CH?N N?I DUNG D? TĂI
TIẾT 5 BÀI 5:
Vẽ tranh ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
H5
H6
H7
H8
I.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI
- Ngôi nhà thân yêu của em
- Cây đa
- Con sông
TIẾT 5 BÀI 5:
Vẽ tranh ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
- Con đường
- Lũy tre
- Cánh đồng
- Cổng làng
- Rừng núi
II. CÂCH V? TRANH
Vẽ tranh có bao nhiêu bước ?
Bước thứ 1 ?
Có 4 bước
Bước 1: T ìm và chọn nội dung đề tài
Bước thứ 2?
Bước thứ 3 ?
Bước thứ 4 ?
Bước 2: Tìm bố cục : Phác mảng chính, mảng phụ
Bước 3: Vẽ hình : Chọn hình tượng phù hợp
Bước 4: Vẽ màu: Tươi sáng , rực rỡ.
TIẾT 5 BÀI 5:
Vẽ tranh ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
TIẾT 5 BÀI 5:
Vẽ tranh ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
Bước 1: T ìm và chọn nội dung đề tài
II. CÂCH V? TRANH
TIẾT 5 BÀI 5:
Vẽ tranh ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
Bước 2: Tìm bố cục : Phác mảng chính, mảng phụ
II. CÁCH VẼ TRANH
II. CÁCH VẼ TRANH
Bước 3: Vẽ hình : Chọn hình tượng phù hợp
TIẾT 5 BÀI 5:
Vẽ tranh ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
TIẾT 5 BÀI 5:
Vẽ tranh ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
II. CÁCH VẼ TRANH

Bước 4: Vẽ màu: Tươi sáng , rực rỡ.
III. BI T?P
Vẽ tranh : Đề tài phong cảnh quê hương
Hồ Thị Di 9b
Hồ Văn Đông 9b
Hồ Thị Nguyệt 9b
Hồ Thị Nhung 9b
Hồ Thị Nguyệt 9b
Hồ Văn Đông 9b
NHẬN XÉT

- Nội dung
- Bố cục
- Hình vẽ
- Màu sắc
DẶN DÒ:
Về nhà các em tiếp tục hoàn thành hình
- Tiết sau các em chuẩn bị sáp để tô màu


C?M ON TH?Y C DÊ D?N D? Gi? !
 
Gửi ý kiến