Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Nam
Ngày gửi: 19h:43' 12-03-2013
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 1135
Số lượt thích: 0 người
Chào các em học sinh
TRƯỜNG THCS THÁI PHIÊN
Giáo viên : ĐINH THẾ NAM
MÔN LỊCH SỬ 7
Dựa vào lược đồ, em hãy tường thuật diễn biến
chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Rạch Gầm
– Xoài Mút để quyết chiến với quân Xiêm?
Tiết 52-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Sau khi Tây Sơn tiêu diệt
quân Xiêm, các thủ lĩnh
Tây Sơn tính đến việc gì?
Quân Trịnh ở thành
Phú Xuân có thái độ
ra sao?
Tiết 52-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Trước tình thế đó,
nghĩa quân Tây Sơn
đã làm gì ?
Nêu những hoạt động
của Nguyễn Huệ trong
cuộc tiến quân ra Bắc Hà
lần thứ nhất?
1785
Chú giải
Ranh giời Giữa đằng
trong và đằng ngoài
Quân thuỷ
Quân bộ
Chú giải
Nơi kiểm soát của 3
anh em Tây Sơn:
Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn)
Nguyễn Huệ (Phú Xuân)
Nguyễn Lữ (Gia Định)
----- :Ranh giới quốc gia
ngày nay
Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm lược nước ngoài
6/1786
Thành Phú Xuân
1785
Chú giải
Ranh giời Giữa đằng
trong và đằng ngoài
Quân thuỷ
Quân bộ
Chú giải
Nơi kiểm soát của 3
anh em Tây Sơn:
Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn)
Nguyễn Huệ (Phú Xuân)
Nguyễn Lữ (Gia Định)
----- :Ranh giới quốc gia
ngày nay
Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm lược nước ngoài
6/1786
1785
Chú giải
Ranh giời Giữa đằng
trong và đằng ngoài
Quân thuỷ
Quân bộ
Chú giải
Nơi kiểm soát của 3
anh em Tây Sơn:
Nguyễn Nhạc (Quy Nhơn)
Nguyễn Huệ (Phú Xuân)
Nguyễn Lữ (Gia Định)
----- :Ranh giới quốc gia
ngày nay
Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chông quân xâm lược nước ngoài
6/1786
1786
Tiết 52-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
a. Diễn biến
Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ
Nguyễn và họ Trịnh tạo ra điều kiện
cơ bản cho sự thống nhất đất nước.
- Với khẩu hiệu “phù Lê, diệt Trịnh”,
Tây Sơn tiến ra Bắc. Giữa năm 1786,
Nguyễn Huệ đánh Thăng Long, chúa
Trịnh bị dân bắt nộp cho Tây Sơn.
Chính quyền họ Trịnh sụp đổ. Nguyễn
Huệ vào thành , giao chính quyền cho
vua Lê rồi trở về Nam.
Vì sao khi tiến quân ra
Bắc, Nguyễn Huệ nêu danh
nghĩa “phù Lê, diệt Trịnh”?
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
b. Ý nghĩa
Nêu ý nghĩa của của việc
Tây Sơn tiêu diệt chính
quyền họ Nguễn và
họ Trịnh?
- Tháng 6-1786, được sự giúp sức
của Nguyễn Hữu Chỉnh, nghĩa quân
Tây Sơn nhanh chóng hạ thành Phú
Xuân rồi tiến ra Nam sông Gianh giải
phóng toàn bộ đất Đàng Trong.
Nguyễn Huệ
Nguyễn Nhạc
Nguyễn Lữ
=>
1788
Theo em, 3 anh em Tây Sơn chia nhau kiểm soát 3 vùng của Đàng Trong có tác dụng gì?
Có tác dụng kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của Đàng Trong, thi hành các chính sách tốt hơn trong vùng mình cai quản.
Tiết 52-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Sau khi Nguyễn Huệ
về Nam,
tình hình Bắc Hà
như thế nào?
Sau khi đánh tan tàn dư
họ Trịnh, Nghuyễn Hữu
Chỉnh có thái độ
như thế nào?
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà.
- Tình hình Bắc Hà rối loạn, Lê Chiêu
Thống mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra
giúp đánh tàn dư họ Trịnh.
Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền ra mặt
chống lại Tây Sơn.
ĐÔI ĐIỀU VỀ NGUYỄN HỮU CHỈNH
  Chỉnh vốn là môn hạ của Hoàng Ngũ Phúc, rồi trở thành bộ tướng của Hoàng Đình Bảo (con nuôi của Hoàng Ngũ Phúc). Khi Bảo bị kiêu binh giết, Chỉnh đem gia quyến chạy vào hàng ngũ Tây Sơn và khuyên Tây Sơn nên đem quân ra đánh chiếm phú Xuân. Tiếp đó Chỉnh được Nguyễn Huệ giao việc chỉ huy môt đạo thủy quân tiến ra Thăng Long. Khi trở về Nam,Tây Sơn không muốn cho Chỉnh theo, lo ngại Chỉnh có thể phản trắc, Nguyễn Huệ cho Chỉnh ở lại Nghệ An giúp Nguyễn Văn Duệ…Quả nhiên, sau khi Tây Sơn trở về Nam, Nguyễn Hữu Chỉnh ra sức xây dựng thế lực riêng và mưu đồ phản bội Tây Sơn.
Vốn là một võ tướng có tài, sống vào thời kì “Vua Lê, Chúa Trịnh”thối nát cực độ, Chỉnh không theo vua Lê mà cũng không theo chúa Trịnh mà chạy sang hàng ngũ Tây Sơn. Điều đó cho thấy hắn là kẻ cơ hội trong thời loạn, nhưng đó cũng là hành động tích cực nhất trong cuộc đời của hắn. Trước khí thế của phong trào Tây Sơn, lại chịu sự chỉ huy của Nguyễn Huệ. Chỉnh đã có sự đóng góp nhất định cho phong trào Tây Sơn trong buổi đầu quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc Hà. Nhưng khi gặp hoàn cảnh thuận lợi, Chỉnh lộ rõ bản chất của kẻ cơ hội, gian hùng, tự mình li khai đối lập với phong trào Tây Sơn. Chỉnh cũng không che giấu bản chất của mình khi nghĩ rằng “ cờ đã đến tay”
“Đường trời mở rộng thênh thênh,
Ta đây cũng một triều đình kém ai” (Lịch sử VN từ thế kỉ X-1858)
Em có nhận xét gì về con người
Nguyễn Hữu Chỉnh?
Là kẻ cơ hội, gian hùng, sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.
Tiết 52-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Trước sự lộng quyền
của Chỉnh, Nguyễn Huệ
đã có hành động gì?
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà.
- Tình hình Bắc Hà rối loạn, Lê Chiêu
Thống mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra
giúp đánh tàn dư họ Trịnh.
Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền ra mặt
chống lại Tây Sơn.
- Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc
diệt Chỉnh, sau đó Nhậm lại lộng
quyền
Trước sự lộng quyền
của Nhậm, Nguyễn Huệ
đã có hành động gì?
- 1788: Nguyễn Huệ ra Bắc Hà diệt
Nhậm, thu phục Bắc Hà.
Tiết 52-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tiếp theo)
III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
1 . Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
Vì sao Nguyễn Huệ
thu phục được
Bắc Hà?
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà.
- Tình hình Bắc Hà rối loạn, Lê Chiêu
Thống mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra
giúp đánh tàn dư họ Trịnh.
Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền ra mặt
Chống lại Tây Sơn.
- Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc
diệt Chỉnh, sau đó Nhậm lại lộng
quyền
- 1788: Nguyễn Huệ ra Bắc Hà diệt
Nhậm, thu phục Bắc Hà.
Được sự giúp sức của nhân dân cả nước + các sĩ phu yêu nước + lực lượng Tây Sơn hùng mạnh + Chính quyền thống trị suy yếu.
- Các sĩ phu nổi tiếng ở Bắc Hà như Ngô Thì Nhậm, Phan HuyÍch, Nguyễn Thiếp hết lòng giúp Nguyễn Huệ xây dựng chính quyền mới.
2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà.
Từ cuối năm 1786-1788, Tây Sơn đã mấy lần tiến
quân ra Bắc? Nhiệm vụ của mỗi lần?
Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788, Tây Sơn đã 3 lần tiến
quân ra Bắc tiêu diệt tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh, diệt
Nguyễn Hữu Chỉnh và Vũ Văn Nhậm lộng quyền.
1. Em hãy cho biết ý kiến đúng hoặcc sai vào các câu sau đây :
Nguyễn Huệ đem quân đánh thành Phú Xuân để diệt quân Trịnh . .
Nguyễn Huệ đã ba lần đem quân ra Bắc Hà .
Ngô Thì Nhậm và Nguyễn Hữu Chỉnh đều có mưu đồ tạo phản .
Sau khi diệt Trịnh Nguyễn Huệ giao chính quyền Đàng Ngoài cho vua Lê.
D
S
S
D
D
2. Em hãy chọn và trả lời theo yêu cầu của các ô sau :
1
2
3
Chính quyền
họ Nguyễn bị lật đổ
thời gian nào ?
Việc lật đổ chính quyền
Lê - Trịnh có ý nghĩa
như thế nào ?
Từ khi khởi nghĩa
đến 1788 quân Tây Sơn
lật đổ các thế lực
phong kiến nào ?
Nguyễn , Lê - Trịnh.
Năm 1777
Xóa bỏ sự chia cắt ,
đặt cơ sở cho việc
thống nhất đất nước .
CỦNG CỐ
DẶN DÒ
1. HỌC BÀI: PHẦN III – BÀI 25
2. SOẠN BÀI: PHẦN IV – BÀI 25
Chào tạm biệt các em !
 
Gửi ý kiến