No_photof
Họ và tên Võ Thị Tuyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Tuyết Ngọc
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/huynhtuyetngoc21193
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 159 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên VŨ ĐOAN THỤC
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/LOP8THUC
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Thanh Tuấn
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lop7tuan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Thị kim yến
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Hoangthikimyentk90
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 63 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thắng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 19 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ThS. Hồ Ngọc Huy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lytutrong64
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 58 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Bảo Hiệp
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 110 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Hoàng Vi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 23 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thư
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thanh Thuý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Tưởng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 7409 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Sơn Quyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Chi Đội Lý Tự Trọng
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Võ Thị Hồng Công
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 14 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Vững
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mẫu giáo Anh Đào
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên huỳnh Thị Tuấn Lộc
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/66lytutrong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 23 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên NGUYÊN THỊ THÚY DIỄM
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/LOP7DIEM
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 13 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Võ Thị Bích Phượng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lop7phuong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên lê thị thùy trâm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lop6tram
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 20 (xem chi tiết)