Đại số 8. Chương III. §3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vũ (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:29' 15-04-2020
Dung lượng: 43.2 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b = 0
Phương pháp giải phương trình đưa được về dạng 
Để giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 ta thực hiện như sau:
Bước 1: Bằng việc sử dụng phép toán bỏ dấu ngoặc hay quy đồng mẫu,... để biến đổi phương trình ban đầu về dạng ax + b = 0 hoặc ax = -b.
Bước 2: Giải phương trình nhận được và kết luận.
Phương pháp giải phương trình đưa được về bậc nhất một ẩn được minh họa bởi các ví dụ sau:
Ví dụ 1: Giải phương trình 5( x+ 3) – 3x =4x
Giải:
         5( x+ 3) – 3x =2x


5x+ 15 – 3x =2x
 Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc

5x – 2x = -15
 Chuyển các hạng tử chứa ấn sang VT và các hằng số sang VP (chú ý đổi dấu)

3x = -15
 Thu gọn ta được phương trình có dạng ax = b

x = -15:3
  Sử dụng quy tắc chia, chia cả hai vế cho 3 để tìm nghiệm

x = -5


Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là x = -5 Hoặc pt có tập nghiệm là S = {-5}
Ví dụ 2: Giải phương trình 
Giải:
     


 
 Quy đồng mẫu số hai vế


 Cộng các phân số cùng mẫu




 -x + 1 = - 2x + 2
   Nhân hai vế với 6 để khử mẫu

-x + 2x = 2 - 1
 Chuyển các hạng tử chứa ấn sang VT và các hằng số sang VP

x = 1
 Thu gọn phương trình về dạng ax = b

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là x = 1
Chú ý: 
+) Trong nhiều trường hợp, ta cần biến đổi linh hoạt để làm đơn giản phương trình.
+) Quá trình biến đổi phương trình có thể dẫn đến trường hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0. Khi đó, phương trình có thể vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x (vô số nghiệm).
ax = b  vô nghiệm khi a = 0 và b  0
 ax = b vô số nghiệm a = 0 và b = 0
Ví dụ 3: Giải phương trình 
Giải:
Để ý rằng các tử thức đều là x + 2 nên ta sẽ không cần phải quy đồng khử mẫu các phân thức trên.
Tiến hành đặt nhân tử chung ta được:
     
(x + 2). =0
x + 2 = 0
x = -2
Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là x = -2.
Ví dụ 4: 
a) x + 3 = x - 4
 x – x = -4 -3
0x = -7 (vô lý)
Vậy phương trình vô nghiệm.
b) 2x + x – 3 = 3x – 3
2x + x – 3x = -3 + 3
 0x = 0 (luôn đúng)
Vậy phương trình nghiệm đúng với mọi x.
Hay phương trình có vô số nghiệm.
Bài tập: Bài 10, 11, 12, 13, 17, 18 trang 12, 13, 14 SGK



 
Gửi ý kiến