Đề KT 1 tiết Hóa 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Violet
Người gửi: Ngô Mai Hạ Nhi
Ngày gửi: 19h:15' 16-11-2012
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
Câu 1 (2 điểm) Hoàn thành bảng sau bằng cách đánh dấu “x” vào cột thích hợp

Các hiện tượng
Hiện tượng vật lí
Hiện tượng hóa học

1.Nước hoa bay hơi từ lọ mở nút2.Xăng, dầu cháy3.Các vật bằng sắt để lâu ngày trong không khí bị gỉ4.Gỗ cháy tạo thành muội than5.Hòa tan muối ăn(NaCl) vào nước được dng dịch muối6.Bột lưu huỳnh cháy tạo thành khí sunfurơ có mùi hắc7.Bơm khí C2H2 vào bong bóng bay
Câu 2 (2 điểm)
Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau đây
Để có phản ứng hóa học xảy ra thì các chất tham gia phản ứng phải ..................................
Để có phản ứng hóa học xảy ra thì nhiều phản ứng cần phải ..... hoặc ....
Trong phản ứng, chất ban đầu(chất phản ứng) gọi là ......
Trong phản ứng, chất tạo thành sau phản ứng gọi là ......
Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (3 điểm) hãy cân bằng phương trình hóa học sau và cho biết tỉ lệ nguyên tử, phân tử trong phản ứng.
a. Al + Cl2 -( AlCl3
b. Zn + HCl -( ZnCl2 + H2
c. P + O2 -( P2O5
Câu 2 (3 điểm) Cho 2,6g kẽm tác dụng với oxi tạo thành 3,24g kẽm oxit.
Hãy viết phương trình chữ của phản ứng
Viết công thức về khối lượng của phản ứng
Tính khối lượng oxi đã dùng .


 
Gửi ý kiến