De Tin Hoc 6 HKII

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Mai Hạ Nhi
Ngày gửi: 16h:47' 12-05-2011
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên :...................................... Lớp
I.TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Hình có thể chèn vào văn bản ở chổ:
A. Bên trái văn bản. B. Bất kỳ vị trí nào trong văn bản.
C. Bên phải văn bản. D. Bên dới văn bản.
Câu 2: Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word do hãng phần mềm sản xuất nào?
A. IBM B. AC Soft C. Microsoft D. Tất cả đều sai
Câu 3: Trang văn bản có thể được trình bày theo các dạng nào?
A. Trang nằm ngang B. Trang đứng C. Tất cả đều đúng D. Tất cả đều sai
Câu 4: Muốn chèn hình ảnh vào văn bản phải thực hiện lệnh:
A. Insert / From File / Picture B. Picture / Insert / From File
C. Insert / Picture / From File D. Tất cả sai
Câu 5: Em có thể tạo bảng gồm bao nhiêu cột và bao nhiêu hàng?
A. 4 cột và 5 hàng;
B. 5 cột và 4 hàng;
C. Bảng có thể có số cột tối đa tuỳ vào độ rộng của trang, còn số hàng không hạn chế;
D. Tất cả đều sai.
Câu 6: Để thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng, em kéo thả chuột khi con trỏ chuột có hình dạng nào dưới đây?
A. Dạng hoặc B. Dạng hoặc 
C. Dạng (||( hoặc D. Dạng hoặc 
Câu 7: Hình ảnh được chèn vào văn bản với mục đích là?
A. Làm cho nội dung sinh động hơn B. Làm cho nội dung văn bản có thể dễ hiểu hơn
C. Làm cho văn bản đẹp và rõ ràng hơn D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Hình ảnh sau khi chèn vào văn bản thì:
A. Có thể xoá. B. Không thể xoá.
C. Không thể di chuyển đi nơi khác. D. Tất cả đúng.
Câu 9: Em có thể sử dụng nút lệnh nào dưới đây để tạo bảng trong văn bản?
A. B. C. D. 
Câu 10: Điền từ hoặc cụm từ “bên trái”, “ bên phải” vào chỗ trống (…) để được câu đúng.
A. Phím Backspace dùng để xóa kí tự …………………………… con trỏ soạn thảo.
B. Phím Delete dùng để xóa kí tự …………………………….. con trỏ soạn thảo.
Câu 11: Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau đây:
Nút dùng để định dạng kiểu chữ……………………………
Nút dùng để định dạng kiểu chữ……………………………
Nút dùng để định dạng kiểu chữ……………………………

Câu 12: Hãy ghép mỗi nút lệnh ở cột A với chức năng tương ứng của nó ở cột B trong bảng sau:
A
B
A+B

1/ 
A/ Chữ nghiêng và gạch chân
1 + .....

2/ 
B/ Căn giữa
2 + …..

3/ 
C/ Chữ đâm, nghiêng và gạch chân
3 + …..

4/ 
D/ Căn thẳng hai lề
4 + …..


I.TỰ LUẬN:
1/ Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh vào văn bản?
2/ Trình bày các bước để tạo một bảng?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM MÔN TIN
I.TRẮC NGHIỆM: ( 7 điểm)

LỚP 7
Câu 1 đến câu 9: 0.5 điểm cho 1 đáp án chọn đúng
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đ. Án
B
C
C
C
C
C
D
A
B


LỚP 6
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đ. Án
D
B
C
B
A
D
C
A
A


LỚP 6 + 7
Câu 10: Hoàn thành đúng mỗi câu 0.25 điểm
A. Bên trái B. Bên phải
Câu 11: Hoàn thành đúng mỗi câu 0.25 điểm
Nút dùng để định dạng kiểu chữ đậm
Nút dùng để định dạng kiểu chữ nghiêng
Nút dùng để định dạng kiểu chữ gạch chân
Câu 12: Hoàn thành đúng mỗi câu 0.25 điểm
Hãy ghép mỗi nút lệnh ở cột A với chức năng tương ứng của nó ở cột B trong bảng sau:
A
B
A+B

1/ 
A/ Chữ nghiêng và gạch chân
1 + B/

2/ 
B/ Căn giữa
2
 
Gửi ý kiến