Kế hoạch hoạt động nữ công 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Tấn Kính (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:36' 25-09-2012
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 2026
Số lượt thích: 0 người
CĐ TRƯỜNG THCS LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ NỮ CÔNG Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số 01/KH-NC Tam Thăng, ngày 10 tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG
NĂM HỌC 2012-2013
I. Đặc điểm tình hình:        
- Tổng số nữ  CBGV, CNV : 22 đ/c (trong biên chế 20 , hợp đồng:2)         
- Trình độ đại học: 11, Cao đẳng: 07., Trung cấp: 04, Đảng viên: 9 đ/c.        
1. Thuận lợi:        
-Tất cả chị em trong nhà trường đều hăng hái, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt chị em luôn đoàn kết, thống nhất, thực sự là một tổ ấm có tinh thần tương thân, tương ái lẫn nhau. Hầu hết các chị có trình độ chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.        
- Bên cạnh đó được sự quan tâm chỉ đạo sáng suốt của Chi bộ, Ban giám hiệu Nhà trường và BCH Công đoàn đã tạo cho chị em có niềm tin vững chắc, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi công việc.        
2. Khó khăn:        
Đời sống của một số chị em (HĐ)gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp nên đã phần nào đó có ảnh hưởng đến chất lượng công tác.
         Một số chị em sức khoẻ yếu, con còn nhỏ, chồng công tác xa, nên còn gặp rất nhiều trong công tác.
II. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ : 
- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, không ngừng nâng cao trình độ  mọi mặt cho nữ CBGV.
- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chị em, làm tốt công tác xây dựng Đảng,.... Đẩy mạnh phong trào thi đua” Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,” Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”....Thực hiện tốt cuộc vận động” Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích  và phong trào thi đua hai tốt đặc biệt là cuộc vận động “Hai không” do Bộ trưởng Bộ GD - ĐT phát động.  
III. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ CBGV:
- Tổ nữ công phối hợp với Công đoàn và chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho chị em.
- Quán triệt và triển khai có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tổ chức Công đoàn cấp trên. Phổ biến kịp thời các thông tin thời sự, các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đến tận CBGV.
- Tuyên truyền tổ chức học tập sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2012-2017, Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2015 và Nghị quyết Hội nghị Nhà giáo – Lao động năm học 2012-2013.
- Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giờ dạy, tăng cường bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn.
- Tham mưu và đề xuất với chuyên môn động viên các chị em chưa có trình độ đạt trên chuẩn đi học thêm các lớp Đại học, Cao đẳng tại chức để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giái đoạn mới.
- Xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh ở cơ sở với nội dung phong phú, thiết thực bằng các phong trào cụ thể như: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nâng cao chất lượng hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, TDTT, gương mẫu trong công tác kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá.
-Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, nói đi đôi với làm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực đấu tranh lên án những tư tưởng quan liêu, hách dịch, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết, những biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội.
2. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ GV CNVC:
- Cùng với chuyên môn và Công đoàn Nhà trường phát động mạnh mẽ, có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường , đảm việc nhà” phong trào “Cô giáo người mẹ hiền”, phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”....
-Cùng với Công đoàn và chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua lập
 
Gửi ý kiến